בוררות

בוררות היא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, בה הצדדים למחלוקת מסכימים להעביר את ההכרעה בסכסוך לבורר אשר ממונה על ידי הצדדים בהסכמה. הליך הבוררות הינו הליך הסכמי הכרעתי, יעיל ומהיר החוסך עינוי דין.

תפקידו של הבורר הוא להכריע בסכסוכים בין הצדדים בדיוק כמו שופט בבית המשפט. בורר לא מגשר בין הצדדים, אלא, מכריע ביניהם. הבורר מוסמך להכריע כמעט בכל סכסוך שיופנה אליו, למעט עניינים המנויים בסעיף 3 לחוק הבוררות המסורים לשיפוטו של בית המשפט (כגון: עניינים לא חוקיים, חוזה לא חוקי, זכויות עובד ושכירות מוגנת).

לצדדים בהליך הבוררות ישנה אפשרות לקבוע כי הבורר יפסוק על פי הדין המהותי או סדרי הדין הנהוגים בבית המשפט. על הבורר לנמק את פסקו, אלא אם הצדדים התנו אחרת בהסכם הבוררות.

היתרונות הבולטים של הליך הבוררות במשרד עורכי הדין חגי צברי

  1. חיסכון בזמן – התחייבות לסיים את הליך הבוררות תוך זמן קצר, באופן יסודי, יעיל ומקצועי. הבוררות יכולה להתנהל תוך ישיבה אחת עד מספר ישיבות, שיימשכו מספר שבועות בודדים, זאת בהשוואה להליך המשפטי המתנהל בבית המשפט מספר שנים.
  2. חיסכון בהוצאות – ההליך הבוררות הוא ללא אגרת משפט, הוצאות משפט, ועוד עלויות הכרוכות בניהול ההליך בבית המשפט.
  3. התנהלות הליך הבוררות מתקיים תוך יחס אינדיבידואלי לכל תיק ותיק.בכל תיק מושקעת עבודת הכנה משמעותית טרם קיום הישיבות. בנוסף, לשני הצדדים בהליך הבוררות ניתן יחס אישי ועבודה משפטית ברמה הגבוהה ביותר וזאת, ללא חסמים בירוקרטים וללא מחיצות וקונפליקטים עם "המערכת" המאפיינים את ההליך המשפטי הרגיל.
  4. בהליך הבוררות הצדדים רשאים לבחור משפטן בכדי להפקיד בידיו את ניהול התיק ואת סמכות ההכרעה בתיק. להבדיל מבית המשפט, בו התיק מופקד באקראי בידי שופט.
  5. התמצאות מקצועית בהליכים שיפוטיים ומעין שיפוטיים

לתיאום פגישת ייעוץ מקצועית חייגו אלינו עכשיו