חוזים

דיני החוזים במדינת ישראל נשענים על חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970 והם מגדירים את מסגרות אכיפת החוזה, בין אם מדובר באכיפה של קיום החוזה עצמו או בסנקציות הנובעות מאי קיומו של החוזה על ידי אחד הצדדים (למשל, הפרת חוזה, תשלום פיצויים ועוד). חוזה הוא הסכם הניתן לאכיפה. יש להבדיל בין התחייבות שאינה ניתנת לאכיפה לבין חוזה שיש לו תוקף משפטי לפי חוק. בישראל הגישה המקובלת היא לראות חוזה שנכרת, כהצהרה וכהסכמת הצדדים להתקשר מרצונם החופשי באמצעות חוזה. חופש החוזים הקיים לעריכת הסכם  בין הצדדים לחוזה, ניתן לאכיפה באמצעות מערכת החוקים הקיימים במדינת ישראל וזאת בהנחה כי החוזה עומד במסגרת החוק. בקיאות בדיני חוזים היא הכרחית לכל מי שפועל במרחב העסקי, בין אם הוא אדם פרטי הקונה או מוכר לאדם פרטי ובין אם מדובר במשכיר דירה, שוכר, נותן שירות וכדו'. משרד עורכי דין בוררות וגישור חגי צברי, בעל ניסיון והתמחות בעריכת חוזים והסכמים מקצועיים, בהתאמה אישית ומדויקת לפי צורכי הלקוח. להלן השירותים הניתנים במשרד:
  • חוזה שכירות.
  • פינוי מושכר.
  • תביעה לאכיפת הסכם.
  • תביעה כספית בגין הפרת הסכם.
  • תביעה לקבלת פיצויים עקב הפרת חוזה.
  • תביעות השבה בגין חוזה שבוטל.
  • הסכם פשרה.
  • הסכמים  בתחום  דיני המשפחה  (כגון: הסכם ממון,  הסכם  חיים משותפים, הסכם גירושין, הסכם הורות ועוד.)
לתיאום פגישת ייעוץ מקצועית חייגו אלינו עכשיו