מהו ייפוי כח מתמשך? למי הוא נחוץ?

ייפוי כח מתמשך, הוא כלי לתכנון עתידי, במסגרתו מחליט אדם (הממנה) מי ינהל בעבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, ובאיזה אופן.
זהו כלי הסכמי שלא מערב את בית המשפט.
יכול להוות חלופה לאפוטרופסות.

בייפוי כח מתמשך אדם (הממנה) קובע בעודו בריא וצלול בדעתו, את מי הוא ממנה להיות מיופה ו/או מיופי הכח (לרבות חליפיים ואופן פעולת מיופים במשותף) הן בהיביטים רכושיים (לרבות ניהול נכסים, חשבונות בנק ועוד) הן בעניינים אישיים (לרבות מגורים, תעסוקה ועוד) וכן לעניינים רפואיים.
ייפוי כח מתמשך ייערך אך ורק על ידי עורכי דין שהוסמכו לערוך אותו.

לאחר עריכת ייפוי כח מתמשך יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי ויכנס לתוקף במועד שייקבע על פי בחירת האדם (הממנה).

החשיבות לערוך ייפוי כח מתמשך – אַל תִּתְהַלֵּל בְּיוֹם מָחָר כִּי לֹא תֵדַע מַה יֵּלֶד יוֹם (משלי, כז׳, א׳).

במקרה בו אדם מאבד את כושר השיפוט שלו ואין ביכולתו, לקבל החלטות הן בניהול ענייניו הרפואיים והן בענייניו הממוניים, הדרך המוכרת והמסורבלת היא מינוי אפוטרופוס, הליך שבצדו מורכבות רבה לכשעצמה (ולא כאן המקום לפרט).

ייפוי כוח מתמשך מקנה לאנשים את היכולת לתכנן ולקבוע מבעוד מועד את אופן ניהול שלל ההיבטים, לרבות ההון האישי ו/או המשפחתי ו/או עסקי וכדו׳. וכן, בעיניינים רפואיים ובסיטואציה מורכבת של חוסר כשרות. כלי זה מותיר העצמאות וחופש הבחירה בידי האדם הממנה תוך מתן אפשרות לעצב את עתידו האישי והמשפחתי כאשר לא יהיה כשיר, ומכאן חשיבותו הרבה.

ייפוי כח מתמשך, למי נחוץ?

לכל אחד מאיתנו שחשוב לו העתיד שלו כשלא יהיה צלול בדעתו ולא יהיה באפשרותו לקבל את ההחלטות בעצמו.

לדוג׳: אדם בריא הנכנס לניתוח ורוצה למנות אדם קרוב ו/או בן משפחה שיקבל בעבורו החלטות וינהל את ענייניו בכלכליים ו/או הרפואיים באם חלילה וחס לא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו.

לתיאום פגישת ייעוץ מקצועית חייגו אלינו עכשיו