צוואות וירושות

בפטירתו של אדם מן העולם ההשלכות הכלכליות על יקיריו עלולות להיות גדולות. הואיל ואין אדם יודע יום פקודתו ולמען הסדר הטוב, יש לתכנן מבעוד מועד ובאופן מסודר צוואה שתקבל תוקף לפי חוק.

לא בכל יום אדם עורך צוואה המהווה מסמך חשוב מאין כמותו. לעיתים, הצוואה מתייחסת לכלל הרכוש שנצבר בעמל רב ובמהלך כל החיים. לכן, יש ליתן בכובד ראש את הדעת, הן על התוכן והן על האופן בה נערכת הצוואה.

בתלמוד הבבלי נקבע כי: "מצווה לקיים את רצון המת" גישה זו הפכה לקו יסוד בדיני הצוואות בפסיקה הישראלית. צוואה יש לנסח בזהירות וברגישות רבה ובאופן מקצועי ביותר, כך שהמצווה נפטר מן העולם ורצונו האמיתי חקוק במסגרת צוואה שנערכה יקוים ללא ספקות, פרשנויות ופגמים העלולים לפגוע בתוקפה של הצוואה ולעיתים להביא לביטולה, שתהווה פתח למלחמות ירושה מכוערות.

דיני הירושה במדינת ישראל נגזרים מחוק הירושה, התשכ"ה – 1965 החוק מגדיר את האופן שבו יש לחלק את רכושו של אדם לאחר פטירתו מן העולם. שתי הדרכים האופציונאליות מבחינת החוק הן על בסיס צוואה או על פי דין. האופציה הראשונה, הפשוטה לכאורה, מבוססת על צוואה שאדם עורך בעודו בחיים. חוק הירושה מגדיר כיצד ניתן לערוך צוואה כשרה וככל שהמסמך עומד בדרישות החוק, ירושתו של האדם תחולק בין יורשיו בהתאם לבקשתו האחרונה לפי הצוואה.

עם זאת, אזרחים רבים בישראל הולכים לבית עולמם מבלי להותיר אחריהם צוואה מסודרת. במקרים אלה, או כאשר הצוואה שנערכה על ידי המנוח נפסלת בבית המשפט, הירושה תחולק על כמפורט בפרק שני לחוק הירושה "ירושה לפי דין".

משרד עורכי דין, בוררות וגישור חגי צברי מתמחה בעריכת צוואות (לרבות ניסוח צוואה לפי רצון הלקוח וצרכיו: מורכבת, התניות, נאמנויות ועוד), וכן טיפול בירושות ועיזבונות, הליכי התנגדויות לאישור צוואה וכיו"ב.

להלן השירותים הניתנים במשרד:

  • כתיבת צוואה רגילה.
  • צוואה הדדית (לבני זוג).
  • אישור צוואה בפני נוטריון.
  • טיפול בכל ענייני הירושה בין אם במסגרת צוואה ובין אם במסגרת חוק הירושה.
  • הגשת בקשות לצווי ירושה ובקשות לצווי קיום צוואה.
  • התנגדות לאישור צוואה וביטול צוואה.
  • העברת דירה בירושה מכוח צוואה.
  • טיפול בעיזבונות.

לתיאום פגישת ייעוץ מקצועית חייגו אלינו עכשיו